Reklama

V rámci připravovaných events zajistíme i jejich propagaci.

- TV reklama
- Rozhlasové spoty
- Tisková reklama
- Propagační předměty
- Světelná reklama
- Mobilní reklama
- Venkovní reklama
- Další média (chodící reklama, City Light vitríny, městský mobiliář atd.)