Public relations

Váš úspěch se odvíjí od toho, co se o vás a vašich akcích říká. My umíme ovlivnit mínění vašich partnerů, zákazníků, široké veřejnosti i novinářů. Díky PR, které jako efektivní nástroj propagace s dlouhodobým a vysoce přesvědčivým účinkem přispějete k vaší pozitivní mediální prezentaci.

Zajistíme:

  • Tiskové konference od A do Z
  • Press tripy a neformální setkání s novináři
  • Mediarelations
  • Mediální výstupy
  • Tiskové zprávy, PR články
  • Media monitoring