• Grand Opennings

  Originálním a netradičním způsobem nastartujeme oficiální otevření/existenci/fungování nové pobočky/sídla, prodejny, obchodního, sportovního a zábavního centra… První dojem zákazníků je klíčový. Proto musí zákazník z akce odcházet plný zážitků, o kterých se mu musí zdát, o kterých musí vyprávět. Pak se bude vracet.

  Grand openning párty navrhneme, připravíme, zrealizujeme a zhodnotíme.

  Zajistíme:

  • Vhodný prostor
  • Technické zázemí
  • Personální zajištění akce
  • Produkční zajištění
  • Kulturní a zábavní program
  • Catering
  • Mediální podporu akce (TV, rozhlas, tisk)
 • Celebration

  Oslavy narozenin, výročí firem, firemní večírky, rodinné oslavy a svatby, programy pro děti a jiné zajistíme od přípravy nabídky až po samotnou realizaci. Oslava je často způsob, jak poděkovat zaměstnancům a zákazníkům za spolupráci a loajalitu.

  Zajistíme:

  • Atraktivní návrh programu akce
  • Výběr lokality
  • Realizaci akce
  • Personál
  • Inventář potřebný k akci
  • Logistiku a skladování
  • Mediální podporu
  • Reporting a fotodokumentaci
 • Sales promotion

  Podpora prodeje je proces, jak přesvědčit zákazníka, aby si koupil produkt/službu. Je neodmyslitelnou součástí komunikačního mixu firem a prodejních strategií.

  Ochutnávky Přicházíte na trh s novým produktem? Oblíbeným prostředkem in-store komunikace jsou ochutnávky. Ochutnávky zajistí, aby vaši zákazníci výrobek vyzkoušeli, ochutnali a následně zakoupili.
  Zajistíme kompletní servis související s realizací ochutnávek:

  • Návrh lokalit
  • Harmonogram akcí
  • Mechanika ochutnávek
  • Školení hostesek o promotérů
  • POS a POP materiály
  • Logistika inventáře, uskladnění
  • Mediální podporu
  • Pravidelný reporting a fotodokumentace
 • Road show

  Představit nový produkt nebo službu můžete i pomocí sérií akcí, které probíhají například na náměstích, ve frekventovaných ulicích měst, v supermarketech, hypermarketech atd. Důležitým prvkem při přípravě roadshow je sjednocující myšlenka, příběh, který je následně zrealizován.
  Zajistíme:

  • Atraktivní návrh akce
  • Realizaci akce
  • Harmonogram a tourplán
  • Proškolený promotým
  • Inventář potřebný k promoakci
  • Logistiku a skladování
  • Mediální podporu
  • Reporting a fotodokumentaci
 • Consumer competition

  Dalším z nástrojů pro zvýšení prodeje výrobků a služeb je spotřebitelská soutěž. Důležitým prvkem spotřebitelské soutěže je „věrohodnost“ neboli nastavení odměňování tak, aby zákazník mohl na výhru reálně dosáhnout.

  Zajistíme:

  • Mechaniku soutěže
  • Mediální podporu akce
  • Ceny do soutěží
  • Technickou podporu
  • Soulad se zákonem č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
  • Vyhodnocení soutěže
 • Pop Materials

  Materiály podporující prodejní aktivity slouží k“ připomenutí chtěného“, vytvářejí „novou touhu“. Posláním POP je především informovat, připomínat a přesvědčovat.
  POP materiály bývají obsahovým pokračováním kampaně a komunikují základní parametry a sdělení akce.

  Zajistíme:

  • Reklamní předměty
  • Plakáty
  • Letáky
  • Shelf takery
  • Wobblery
  • POP stojany
  • Atd. …
 • Produkt sampling

  Jedním z nejefektivnějších způsobů jak informovat zákazníky o novém produktu nebo produktové řadě je poskytnout jim vzorek ZDARMA.

  Zajistíme:

  • Mechaniku
  • Správné místo
  • Personální zajištění
  • Technické zajištění
  • Logistiku
  • Mediální podporu akce
  • Pravidelný reporting a fotodokumentaci
 • Exibitions

  Jedním z nejefektivnějších způsobů jak informovat zákazníky o novém produktu nebo produktové řadě je poskytnout jim vzorek ZDARMA.

  Zajistíme:

  • Mechaniku
  • Správné místo
  • Personální zajištění
  • Technické zajištění
  • Logistiku
  • Mediální podporu akce
  • Pravidelný reporting a fotodokumentaci