Direct marketing

Na podporu Vaší připravované akce zajistíme přímý kontakt s potenciálním zákazníkem formou direct mailu. Adresné oslovení může probíhat emailem, poštou, telefonicky a osobně. Jedná se o jeden z nejefektivnějších způsobů komunikace, který velmi často samotnému eventu předchází.

Zajistíme:

  • Direct mail (přímé emaily)
  • Aktivní telemarketing
  • Osobní kontakty (např. netradiční pozvání VIP osob)
  • Tiskové materiály (pozvánky, katalogy...)