Firma, zavádějící nový výrobek/ službu na trh

Firma inovující stávající produkt/ službu 

Obchodní a zábavní centra 

Státní správa